old id === 6757| new id === 9647
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום רביעי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום רביעי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 638 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ה
חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום רביעי - לך לך, יום ד´, ה´ חשון, תשע"ה
"ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ". החפץ חיים מסביר את פירוש הרמב"ן על ירידת אברם למצרים.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות