old id === 6766| new id === 9660
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - לך לך יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - לך לך יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 453 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ו' חשון תשע"ה
חב"ד על הפרשה - לך לך יום חמישי - לך לך, יום ה´, ו´ חשון, תשע"ה
"וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול". הרבי מסביר שאותו רכוש גדול שבנ"י יצאו איתו ממצרים, הוא לא רק רכוש כספי אלא יש בו גם ניצוצות רוחניים שהיו צריכים להתברר בתקופת הגלות.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות