old id === 6768| new id === 9663
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 617 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ו' חשון תשע"ה
חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום חמישי - לך לך, יום ה´, ו´ חשון, תשע"ה
"וינגע ה´ את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם".


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות