לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - להתחזק גם בשאול תחתיות

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1485 | לפני 7 שנים | הועלה ב: י' אב תשע"ב
להתחזק גם בשאול תחתיות - פרשת ואתחנן, אור ה´, תשס"ד
דברי חיזוק המחיים את הנפש. גם כשיהודי נופל חלילה למקומות הכי רחוקים מהבורא, אסור לו להתייאש ולהשבר לעולם, ולחשוב שכבר פטור הוא מעבודת השם; עליו להתחזק ולבקש גם שם את הבורא, לצעוק להשם, לפייסו, להתפלל ולהתחנן אליו, ויחד עם זאת לא לדחוק את השעה ולצפות שהשם יענה לו מייד. צריך לחטוף התעוררות ולמצוא בעצמו נקודות טובות ולחזק עצמו וגם את אחרים... ע"י התפילה כל עוונותיו של יהודי מתכפרים. וכנלמד בפרשת השבוע מפס´ ואתחנן.. ממשה רבנו אשר לא הרפה ולא התייאש מלהתפלל אל השם עד שהשם הפסיקו – "רב לך.." עפ"י ליקוטי הלכות הלכות נדרים ד´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות