old id === 6774| new id === 9672
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - לך לך יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - לך לך יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 602 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ז' חשון תשע"ה
ברסלב על הפרשה - לך לך יום שישי - לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ה
"ויאמר אדני ה´ במה אדע כי אירשנה". פעמים רבות אנו מוצאים את עצמנו מנסים לדחק את השעה. לדעת משהו לפני הזמן, רוצים להשיג השגה מסויימת ולא מצליחים וכו´. רבי נתן מסביר לנו שהרצון הזה יכול להוביל אותנו לפגם ולעבירה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות