old id === 6776| new id === 9675
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - לך לך יום שישי ב´ - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - לך לך יום שישי ב´

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 644 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ז' חשון תשע"ה
ברסלב על הפרשה - לך לך יום שישי ב´ - לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ה
"ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו". רבי נתן מדבר מענין קשיי הפרנסה של האנשים הכשרים ומסביר שע"י זה נעשה טובה לעולם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות