old id === 6778| new id === 9678
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - לך לך יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - לך לך יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 467 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ז' חשון תשע"ה
חב"ד על הפרשה - לך לך יום שישי - לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ה
"ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך". מפסוק זה אנו לומדים דרך בעבודת הבורא. הרבי מסביר את הענין יותר לעומק.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות