old id === 6790| new id === 9696
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - וירא יום ראשון - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - וירא יום ראשון

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 560 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ט' חשון תשע"ה
ברסלב על הפרשה - וירא יום ראשון - וירא, יום א´, ט´ חשון, תשע"ה
"וירא אליו ה´ באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום". מתוך הלכות השכמת הבוקר בליקוטי הלכות, הרב מדבר ממצוות ביקור חולים בקישור לפרשת וירא.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות