old id === 6794| new id === 9702
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - וירא יום ראשון - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום ראשון

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 545 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ט' חשון תשע"ה
חפץ חיים על הפרשה - וירא יום ראשון - וירא, יום א´, ט´ חשון, תשע"ה
"וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות". סיפור מעשה בו החפץ חיים חרג ממנהגו, ובכך מלמד אותנו מוסר מפרשת השבוע.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות