old id === 6798| new id === 9708
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - וירא יום שני - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - וירא יום שני

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 604 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ה
ברסלב על הפרשה - וירא יום שני - וירא, יום ב´, י´ חשון, תשע"ה
"...והוא ישב פתח האהל כחם היום". חיזוק לאלו שבחרו להיכנס לשערי הקדושה, ועומדים בנסיונות גדולים. מפרשת שבוע נלמד שלא משנה מה עובר, צריך להמשיך בלי ייאוש.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות