old id === 6799| new id === 9710
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - וירא יום שני - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - וירא יום שני

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 347 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ה
חב"ד על הפרשה - וירא יום שני - וירא, יום ב´, י´ חשון, תשע"ה
"וירא אליו ה´ באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום". כיצד יתכן שאברהם אבינו מסופק אם לקיים את ציווי ה´ אחרי שעמד ב10 נסיונות?? תירוץ מוסרי נפלא של ה´רבי´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות