old id === 6801| new id === 9713
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שני - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שני

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 587 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ה
חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שני - וירא, יום ב´, י´ חשון, תשע"ה
"ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו". מה הניח את דעתו של החפץ חיים כשישב לסעוד, וראה, תוספת לא שגרתית בצלחת...?


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות