old id === 6806| new id === 9720
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - וירא יום שלישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - וירא יום שלישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 624 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"א חשון תשע"ה
ברסלב על הפרשה - וירא יום שלישי - וירא, יום ג´, י"א חשון, תשע"ה
"...והוא ישב פתח האהל כחם היום". מתוך ספר ´עלים לתרופה´ - רבי נתן מגלה מה צריך לעבור בשביל לזכות להתגלות אלוהות.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות