old id === 6808| new id === 9723
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - וירא יום שלישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - וירא יום שלישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 455 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"א חשון תשע"ה
חב"ד על הפרשה - וירא יום שלישי - וירא, יום ג´, י"א חשון, תשע"ה
"...והוא ישב פתח האהל כחם היום". הרבי מקשה ומתרץ, מדוע ה´ שלח אורחים לאברהם? ומה הייתה התועלת בהוצאת השמש?


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות