old id === 6810| new id === 9726
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שלישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שלישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 641 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"א חשון תשע"ה
חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שלישי - וירא, יום ג´, י"א חשון, תשע"ה
" ...והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו". מעשה אחד שמגלה מעט מזעיר מחד גיסא מפשיטותו, ומאידך גיסא ומגדולתו של מרן החפץ חיים.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות