old id === 6816| new id === 9735
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - וירא יום רביעי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - וירא יום רביעי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 685 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"ב חשון תשע"ה
ברסלב על הפרשה - וירא יום רביעי - וירא, יום ד´, י"ב חשון, תשע"ה
"...וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה". רבי נתן מדבר ממעלת זריזות ושמחה בעבודת השם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות