old id === 6820| new id === 9742
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - וירא יום רביעי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום רביעי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 690 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"ב חשון תשע"ה
חפץ חיים על הפרשה - וירא יום רביעי - וירא, יום ד´, י"ב חשון, תשע"ה
"ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת". הקב"ה בוחן כליות ולב ויודע מחשבות האדם... החפץ חיים מגלה מכוחו של מלך מלכי המלכים.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות