old id === 6826| new id === 9751
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - וירא יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - וירא יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 693 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"ג חשון תשע"ה
ברסלב על הפרשה - וירא יום חמישי - וירא, יום ה´, י"ג חשון, תשע"ה
"וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה". רבי נתן מבאר ע"פ הפסוק איך אברהם אבינו הגיע להתכלל באור האין סוף?


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות