old id === 6830| new id === 9757
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - וירא יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 593 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"ג חשון תשע"ה
חפץ חיים על הפרשה - וירא יום חמישי - וירא, יום ה´, י"ג חשון, תשע"ה
"...למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו...". מה ענה החפץ חיים, לאדם שבא לבקש ברכה עבור שבניו ילכו בדרך התורה והמצות?


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות