old id === 6838| new id === 9769
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - וירא יום שישי ב´ - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - וירא יום שישי ב´

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 777 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"ד חשון תשע"ה
ברסלב על הפרשה - וירא יום שישי ב´ - וירא, יום ו´, י"ד חשון, תשע"ה
"...לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה´ על אברהם את אשר דבר עליו". הקבה מנהיג את העולם בדרך צדקה ומשפט. רבי נתן מבאר לנו, מה זה בעצם אומר.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות