old id === 6844| new id === 9778
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 623 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"ד חשון תשע"ה
חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שישי - וירא, יום ו´, י"ד חשון, תשע"ה
"ויאמר ה´ אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם". אחת מההטפות של המשכילים בגרמניה היתה "היה יהודי באהלך ואדם בצאתך". החפץ חיים לא בדיוק הסכים עם הדעה הזו...


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות