old id === 705| new id === 518
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

צדקה והתחזקות - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - צדקה והתחזקות

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 947 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב
צדקה והתחזקות - פרשת ראה, אור ו´, תשס"ד
גמרא בבא בתרא דף י´ בעניין מעלת מצוות הצדקה וסגולותיה הרבות. עוד, כל יהודי עובר ירידות וההסתרות בזה העולם המייאשות ושוברות אותו, אך אסור לו לשמוע ליצר הרע ולכל המסיתים ומדיחים הרוצים לייאש דעתו כאילו אבדה תוחלתו ואין לו סיכוי עוד להיתקן ח"ו, על היהודי לדעת שלכל אחד מישראל ישנה נקודה הנקראת צדיק, ועליו לקשר עצמו לנקודה זו, ועל ידי כך מובטח לו שהצדיק מתקנו בשלימות. עליו מוטל להמשיך להתפלל ולהשתדל לעשות מאמץ כלשהו לעשות טוב, ועל ידי כך זוכים לתשובה שלימה, וזו דעת האמת האמיתיית. ובקישור לפרשת השבוע ´ראה אני נותן לפניכם...´


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות