old id === 7251| new id === 1916
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

למען רגע אחד - שקיבלוה - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות HD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - למען רגע אחד - שקיבלוה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1394 | לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ט שבט תשע"ה
למען רגע אחד - שקיבלוה - יתרו, בוקר יום ו´, תשע"ד
שיחה מוסרית מחזקת מאד, הרבה פעמים בני אדם מקבלים על עצמם להתחזק בתורה ובמצוות ואח"כ נשברים ונופלים וכך חוזר חלילה. על פי ספרו של הרב זייצ´יק המחזק מה ערכה העצום של עצם הקבלה לבד. עוד בשיעור מעשה מוסרי מהרב מסלנט, דרכי התמודדות בחרדות. ובסיכום השיעור הסבר ייחודי של המושג הידוע בברסלב ´השלכת השכל´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות