לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - איגרתו של רבי שמשון מאוסטרופולי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 3428 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"ד ניסן תשע"ה
איגרתו של רבי שמשון מאוסטרופולי - ערב פסח, יום שישי, תשע"ה
סוד ההגדה של פסח מרבי שמשון מאוסטרופולי זי"ע. סגולה גדולה ללמוד המאמר איגרת הקודש מאת המקובל האלוהי רבי שמשון מאוסטרופולי זצוק"ל וכך הבטיח: "כל המעיין בסוד נפלא ונורא הזה על מכונו אפילו פעם אחת השנה ובפרט בערבי פסחים מובטח שהוא ניצול כל אותה השנה מכל מכשול ומיתה משונה ושום אונס ואל ימשלו בו אויביו וכל שונאיו יפלו תחתיו ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל אמן סלה".


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות