old id === 823| new id === 830
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים - חלק ב´ - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות HD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים - חלק ב´

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1123 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' תשרי תשע"ג
2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים - חלק ב´ - פרשת נצבים, יום א´, כ"ב אלול, תשע"ב
פירושו של רבי חיים מוולוז´ין זצ"ל על פסוק "ושבת עד ה´ אלוהיך ושמעת בקולו"; "בכל לבבך ובכל נפשך"


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות