old id === 91| new id === 1780
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

פרשת וארא - שיחת התחזקות ב - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - פרשת וארא - שיחת התחזקות ב

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 696 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אדר א' תשע"א
פרשת וארא - שיחת התחזקות ב - פרשת וארא, צהרי ה´, תשס"ט
שיחת התחזקות ט. דברי חיזוק חשובים מספר "אוצר היראה"- ערך ´התחזקות´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות