old id === 985| new id === 984
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

כיסופין התלמיד לרבי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - כיסופין התלמיד לרבי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 917 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ג
כיסופין התלמיד לרבי - פרשת נח, אור ב´, תשס"ה
חידוש נפלא בפרשת וזאת הברכה- על פסוק "וימת שם משה"- ופירש רש"י ´אפשר מת משה...אלא הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע´, קושיות ותירוצים נפלאים לעניין הכיסופין והתשתוקקות של התלמיד יהושע למשה רבו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות