old id === 989| new id === 520
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

התחדשות תמידית בעבודת השם - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - התחדשות תמידית בעבודת השם

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1093 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ג
התחדשות תמידית בעבודת השם - פרשת נח, אור ה´, תשס"ו
פירוש על פי ספר ליקוטי הלכות בעניין חובת ההתחדשות של היהודי בעבודת השם, ולא להסתכל על כל המניעות והירידות העוברות עליו, וגם כשנופל וחוטא חלילה, לא לוותר ולהתייאש לעולם! וכך גם בזמני העליות צריך להתחדש תמיד, ולא להזדקן בזיקנה דסטרא אחרא, ולהבין שעדיין לא התחיל כלל בעבודת ה´ יתברך. וזו עבודת רבנו הקדוש מוהר"ן שכך פעל כל ימי חייו, בכל השגותיו הנעלות שזכה להן, עפ"י חיי מוהר"ן.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות