old id === 5819| new id === 8269
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לחטוף דבר תורה קצר - בהעלתך יום שלישי - שיעור תורה לצפייה באיכות HD - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות רגילה SD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לחטוף דבר תורה קצר - בהעלתך יום שלישי


צפיות: 701 | לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ד
לחטוף דבר תורה קצר - בהעלתך יום שלישי - בהעלתך, ה´ סיוון, תשע"ד
הרב נ"י מלמד מתורתנו הקדושה, ממשה רבנו ועד כל הצדיקים שהנהיגו את ישראל במהלך הדורות, מהו מנהיג אמיתי? כיצד ראוי באמת, להתנהג מנהיג על פי דת ישראל?


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות