old id === 8056| new id === 64834
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

שיקול הדעת ודברי חיזוק - שיעור תורה לצפייה באיכות HD - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות רגילה SD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - שיקול הדעת ודברי חיזוק


צפיות: 1803 | לפני 2 שנים | הועלה ב: א' תמוז תשע"ז
שיקול הדעת ודברי חיזוק - פרשת שלח לך | בוקר יום ו´, תשע"ו
שיעור שמחזק מאוד באיסור לשון-הרע ובצנעת הפרט, שבו רבנו מסביר בשם "הרבי מליובאויטש" זצ"ל את הטעות של מרים והמרגלים, שטעו בשיקול הדעת ודיברו על משה בפרהסיא ולא בצינעא ואיך טעות זו חקוקה בנו מאוד בסגנון שחיים בו היום, שכל דבר פרטי נהיה עסק ציבורי. בהמשך מביא רבנו את דברי ר´ נתן מברסלב זצ"ל על הצורך החיוני לשמוח בכל נקודה טובה ובכל מצב ´אפילו הירוד ביותר´ ולהגביר את החשק על המניעות כמו יהושע וכלב. וכן להגיע לצדיק בכדי למצוא את האוצר שיש בנו ולבסוף מסביר רבנו, שהרכילות הטובה שצריך לדבר היא לגלות סודותיו לבורא עולם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות