old id === 489| new id === 219
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ויהיו חיי שרה - שיעור תורה לצפייה באיכות HD - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות רגילה SD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ויהיו חיי שרה


צפיות: 2285 | לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז חשון תשע"ב
ויהיו חיי שרה - פרשת חיי שרה, אור ב´, תש"ע
דברי חיזוק עפ"י מכתבים של מוהרנ"ת מספר ´עלים לתרופה´- לא להתייאש לעולם ולהתחזק תמיד, לשמוח ברבנו הקדוש וכו´.. וקישור הדברים לעניני פרשת שבוע, למדים משרה אימנו ע"ה את מידת התמימות והאמונה, אעפ"י כל התלאות שעברה שרה אמנו החזיקה באמונה בה´ יתברך, ומזה צריכין ללמוד.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות