old id === 585| new id === 217
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ויקרא אל משה - שיעור תורה לצפייה באיכות HD - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות רגילה SD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ויקרא אל משה


צפיות: 1956 | לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ד אדר תשע"ב
ויקרא אל משה - פרשת ויקרא, אור ג´, תשע"א
דברי חיזוק והתעוררות כמה יש ליהודי להודות לבורא על כל החסדים שעושה עימו כל הזמן, לא להתייאש ולהשבר לעולם ולסמוך על כוחו של רבנו הקדוש אשר בזכותו זוכים לכל ההשפעות ברוחניות וגשמיות. על היהודי להבין מה העיקר ומה הטפל בחייו ולהתמקד בעיקר, צריך להתחזק בתפילה והתבודדות, לפרש שיחה עם הבורא ולהיות בשמחה תמיד.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות