old id === 1194| new id === 263
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

רפיון ידיים הסיבה לביאת עמלק - שיעור תורה לצפייה באיכות HD - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות רגילה SD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - רפיון ידיים הסיבה לביאת עמלק


צפיות: 1785 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ז' כסליו תשע"ג
רפיון ידיים הסיבה לביאת עמלק - פרשת תולדות, צהרי ד´, תשע"ב
דברי חיזוק לנפש היהודי המושלך בעוונות ופגמים ח"ו, לא להתייאש לעולם גם כשנופל ורואה עצמו בעוונות ח"ו, משום שזו הכנה לעליה גדולה ולקבלת תורה. וכשמתייאשים חלילה זו הסיבה לביאת עמלק ויכולתו להדבק ביהודי ולפגוע בו. עפ"י ספר ´שם משמואל´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות