old id === 3682| new id === 1981
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

2 דקות תורה - פרשת וארא יום שלישי - שיעור תורה לצפייה באיכות HD - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות רגילה SD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום שלישי


צפיות: 901 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד
2 דקות תורה - פרשת וארא יום שלישי - וארא, יום ג´, כ"א טבת, תשע"ד
ספר "עדות ביהוסף" על הפסוק "ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים", מדייק על המילים "ארץ מצרים". ומביא ´מהילקוט´ סיפור דברים על הריב שהיה בין מצרים לכוש לגבי הגבול שבינהם. ועוד הוסיף הרב על הזכות שהיה לכוש שלא הצליחו החרתומים במזימתם מפני שמשה מלך שם לפני כידוע .


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות