old id === 4293| new id === 1065
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לחזר אחר התורה - שיעור תורה לצפייה באיכות HD - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות רגילה SD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לחזר אחר התורה


צפיות: 1387 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד
לחזר אחר התורה - פרשת תצוה, צהרי ד´, תשע"ד
מעניין מעלת וחשיבות אהבת התורה הקדושה והחיזור אחריה. בכדי לזכות לקניין של תורה, לטעום את מתיקות התורה, לזכות שהתורה תתגלה לאדם עם כל סודותיה ופנימיותה וכו´ לזה זוכים אך ורק על ידי החיזור אחריה, לחשוב עליה יומם ולילה גם בעסקי החולין וכו. וכך גם בעניין ההתקרבות לצדיק ולזכות ליראת שמים וכו´.. זוכים רק ע"י החיזור והאהבה כל ימיו ולא להתייאש מכל מה שעובר.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות