לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841591
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - שמות יום רביעי - פרשת שמות, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:39
שמות, יום ד´, ט"ו טבת, תשע"ד: | צפיות: 1000 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - שמות יום רביעי"
לצפייה בשיעור תורה "חב"ד על הפרשה - שמות יום רביעי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - שמות יום שלישי - פרשת שמות, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
03:19
שמות, יום ג´, י"ד טבת, תשע"ד: | צפיות: 972 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - שמות יום שלישי"
לצפייה בשיעור תורה "חב"ד על הפרשה - שמות יום שלישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - שמות יום שני - פרשת שמות, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
04:01
שמות, יום ב´, י"ג טבת, תשע"ד: | צפיות: 943 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - שמות יום שני"
לצפייה בשיעור תורה "חב"ד על הפרשה - שמות יום שני" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - שמות יום ראשון - פרשת שמות, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
05:05
שמות, יום א´, י"ב טבת, תשע"ד: | צפיות: 957 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - שמות יום ראשון"
לצפייה בשיעור תורה "חב"ד על הפרשה - שמות יום ראשון" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום שישי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, פסח, קורבן פסח, קניין,  ראש דוד, החיד´א
02:05
בא, יום ו´, ב´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 995 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום שישי"
ספר "ראש דוד" לרב החיד´א על הפסוק "משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח", שואל מדוע כפלה התורה "משכו" "וקחו" ומסביר מהו קניין משיכה ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום שישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום חמישי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שתי ידות, כרת, פסח, חמץ
02:05
בא, יום ה´, א´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 1046 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום חמישי"
ספר "שתי ידות" שואל מדוע בפסוק זה קדם "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם" ואח´כ "כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל" ואילו בפסוק זה קדם &qu...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום חמישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום רביעי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  הרב משה סופר, החתם סופר, יציאת מצרים
01:46
בא, יום ד´, כ"ט טבת, תשע"ד: | צפיות: 795 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום רביעי"
"החתם סופר" על הפסוק "גם מקננו ילכו עימנו" אמר משה לפרעה המקנה והצאון יצאו עימנו, שילכו מרצונם, שלא ירצו להישאר בתועבת ארץ מצרים.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום רביעי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום שלישי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רבי העשיל מקראקא, השיל מקראקא, חנוכת התורה, עשרת המכות
02:03
בא, יום ג´, כ"ח טבת, תשע"ד: | צפיות: 990 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום שלישי"
ספר "חנוכת התורה" על הפסוק "נטה ידך על השמים ויהי חושך על ארץ מצרים", במדרש שאל ה´ מהמלאכים אם ראוים הם ללקות בחושך ענו כן, שואל מדוע שאל מהמלאכים. ומסביר...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום שלישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום שני - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, דברי חיים, הרב חיים מאיר הגר, בחירה, חינוך, מצוות חינוך, עשרת המכות
02:41
בא, יום ב´, כ"ז טבת, תשע"ד: | צפיות: 975 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום שני"
ספר "דברי חיים" על הפסוק "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו", שואל איך יכול להכביד את ליבו וגם להכות אותו, איפה הבחירה. מסביר מהו הטבע שברא ה´ את העולם ומתי...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום שני" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום ראשון - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, זרע קודש, בחירה, עשרת המכות
03:17
בא, יום א´, כ"ו טבת, תשע"ד: | צפיות: 741 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום ראשון"
ספר "זרע קודש" על הפסוק "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו", "ולמען תספר באזני בנך". מבאר מדוע כתוב "בא" ולא "לך אל פרעה" ומה הקשר ב...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום ראשון" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035