לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841074
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום שלישי - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, החתם סופר, וייטב אלוהים למיילדות, שכר מצווה
02:20
שמות, יום ג´, י"ד טבת, תשע"ד: | צפיות: 1099 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום שלישי"
´החתם סופר´ שואל על הפסוק "וייטב אלוהים למיילדות" - מה הטיב עימהן עונה שכר מצווה, מצווה. שכתוב בהמשך הפסוק "ויירב העם ויעצמו מאוד".
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת שמות יום שלישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום שני - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליהו מוילנא, הגר"א, הגאון מוילנא, וימררו את חייהם, יציאת מצרים, קול אליהו
02:07
שמות, יום ב´, י"ג טבת, תשע"ד: | צפיות: 1053 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום שני"
´הגאון מוילנא´ מבאר מטעמי הפסוק "וימררו את חייהם" שהם "קדמא" ו"אזלא", מדוע יצאו בני ישראל ממצרים אחרי מאתים ועשר שנה, ולא ארבע מאות שנה כמ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת שמות יום שני" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום ראשון - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, כנפי נשרים, וכאשר יענו אותו, מענים את ישראל
03:10
שמות, יום א´, י"ב טבת, תשע"ד: | צפיות: 1109 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום ראשון"
הסבר מספר ´כנפי נשרים´ על הפסוק "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ", מדוע כאשר מענים את ישראל הם מתרבים בכמות, אבל יש חסרון באיכות.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת שמות יום ראשון" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:46
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 968 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בראשית"
"מאמר זמן הדלקת נר במוצאי שבת קודש" צריך אדם להיזהר שלא לקלל עצמו, ושלא לזרוק פרורים פחות מכזית, ושלא להדליק נר במוצאי שבת קודש לפני שהציבור מבדילים בין קודש לחול כי גורם...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:46
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 886 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בראשית"
"מאמר מעלת מצוות הצדקה" הנותן צדקה זוכה להתדמות למידת התפארת המשפיע במלכות, גורם יחוד והשפעת שפע לעולם. ומבאר עוד שסגולת נתינת הצדקה היא להיות נחקק ורשום באדם "צלם א...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:13
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 1105 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בראשית"
"מאמר מעלת העוסקים בתורה" כי תכלית בריאת האדם היא שיעסוק בתורה, ועל ידי זה יתקן דרכיו ויזכה לאור הגנוז. ומבאר כי העוסק בתורה צריך שיראתו תהיה קודמת לחכמתו. ומכאן ממשיך לב...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:20
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 875 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בראשית"
"מאמר סדר השינה והקימה" כי העוסק בתורה זוכה להינצל מכל המקטרגים העליונים והתחתונים, וזוכה לבטל מעליו גזרות רעות, כי התורה מדרכת אותו לילך בדרך הישר תמיד. ומכאן מבאר ששמיר...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:56
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 1088 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בראשית"
"מאמר מעלת נטילת ידיים" על ידי קיום המצוות ולימוד התורה שבדיבור הפה, מעלים את השכינה הקדושה אל היחוד, ומשם היא יורדת לשרות ולהשפיע שפע לבני ישראל. ומפרש שעלית השכינה היא ...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:44
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 1062 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בראשית"
"מאמר מעלת חידושי תורה" על ידי לימוד התורה בקדושה ובטהרה זוכה האדם לחדש חידושי תורה, ועל ידם נעשים רקיעים חדשים הממשיכים שפע לקיום העולם, כי דברי המחדש נחקקים לפני הקב&qu...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - יהודי הוא בן של מלך - פרשת האזינו, עשרת ימי תשובה, ימים נוראים, ראש השנה, יום כיפור, יום הכיפורים, התעוררות
07:35
פרשת האזינו, אור ב´: | צפיות: 1628 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו אלול תשע"ג

"יהודי הוא בן של מלך"
במסכת גיטין בגמרא, מובא סיפור מצמרר, בו רבי ישמעאל, הכהן הגדול, שיכל את בנו וביתו ביום אחד. אך הרב, שכל כולו חיזוק ועידוד לנשמות ישראל, מעלה נקודת הסתכלות ייחודית בסיפור, ומצמיח ממ...
לצפייה בשיעור תורה "יהודי הוא בן של מלך" באיכות HD
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035