לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841068
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, קריאת שמע, ברכת המפיל, ק"ש שעל המיטה
02:55
יום ב´, ה´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1168 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ושלוש"
הלכות שבכל יום - ברכת המפיל וקריאת שמע שעל המיטה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ושלוש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, ערבית
02:07
יום א´, ד´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1211 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ושתיים"
הלכות שבכל יום - תפילת העמידה בערבית.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ושתיים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת אחרי מות - פרשת אחרי מות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:27
פרשת אחרי מות-קדושים, יום א´, ד´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1015 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת אחרי מות"
"מאמר סדר עבודת הכהן ביום הכיפורים" מיום ראש השנה ועד יום הכיפורים הם עשרה ימי תשובה שאז הספרים פתוחים לדון את הבינונים ביום הכיפורים, שביום זה מידת הבינה שבה שורש התשובה...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת אחרי מות" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:09
פרשת תזריע מצורע, יום ו´, ב´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 854 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תזריע"
"מאמר מדרגות ובחינות קדושת השבת" ומבואר בו בפנימיות כי מידת הבינה נקראת שבת הגדול, ומידת ז"א יום שבת, ומידת המלכות ליל שבת. ומבאר כי גם בליל שבת וגם ביום שבת שורים ...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:25
פרשת תזריע מצורע, יום ו´, ב´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 960 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת מצורע"
"מאמר סוד קדושת זכור ושמור" זכור ושמור הם בסוד קב"ה ושכינתיה, והם באחדות אחת. ומבאר כי השכינה שהיא בסוד "שמור" והיא בחינת ליל שבת, מתעטרת על ידי התפילות וה...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, המבייש חברו, נפש דוד, נגעים, צרעת, צרות עין, ספחת, בהרת
02:13
פרשת תזריע מצורע, יום ו´, ב´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1149 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת תזריע מצורע"
ביאורו של בעל ´נפש דוד´ על סיבת הקשר בין צרות עין לצרעת.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, נגעים, צרעת, ספחת, בהרת
04:05
פרשת תזריע מצורע, יום ו´, ב´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1199 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תזריע מצורע"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, בנוגע לקשר בין רמת השתרשות החטא באדם, והשפעת הסביבה, לבין הנגעים שמופיעים בו והסגרתו ובידודו מהסביבה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי קלונימוס קלמן הלוי מקרקא, מאור ושמש, נגעים, צרעת, ספחת, בהרת
02:05
פרשת תזריע מצורע, יום ה´, א´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1198 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תזריע מצורע"
ביאורו של ה´מאור ושמש´, מדוע דווקא הצבע הלבן הוא הסימן למצורע.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, קריאת שמע, תפילה, ברכות קריאת שמע, ערבית
02:09
יום ו´, ב´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 979 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ואחד"
הלכות שבכל יום - ברכות קריאת שמע בערבית.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים ואחד" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:09
פרשת תזריע מצורע, יום ה´, א´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 944 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תזריע"
"מאמר הזכרת שם שמים על כל מלאכה" באמירה ויחוד החפץ לשם שמים שורה עליו הקדושה, וכך היתה נעשת מלאכת המשכן. אכן כשיחוד הגוים את החפץ שלא לשם שמים שרתה בהם טומאה, וזהו הטעם ל...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035