לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841074
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:37
פרשת תזריע מצורע, יום ה´, א´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 920 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת מצורע"
"מאמר התפלה נבחנת ונבדקת" כל דיבורי התפלה עולים למעלה ובוקעים רקיעים, אכן שם הם נבחנים אם הם כשרים וראויים להתקבל, ומביא ראיה מיוסף הצדיק שנבחנה ונמצאה כשרה והתקבלה.
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי מאיר שמחה הכהן, משך חכמה, נגעים, צרעת, ספחת, בהרת
02:02
פרשת תזריע מצורע, יום ד´, ל´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 995 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תזריע מצורע"
ביאורו של ה´משך חכמה´, מדוע נכתב ´וראה´ פעמיים בפרשה "וראה הכהן את הנגע... וראה הכהן אותו ביום השביעי". בעניין שיקול דעתו של הכהן לגבי מצבו האישי ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה אלשיך, תורת משה, האלשיך הקדוש
02:17
פרשת תזריע מצורע, יום ג´, כ"ט ניסן, תשע"ג: | צפיות: 925 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תזריע מצורע"
ביאורו של האלשיך הקדוש זצ"ל, מדוע נכתב בפסוק " והיה בעור בשרו לנגע צרעת" לשון ´והיה´? והרי ידוע ש´והיה´ לשון שמחה הוא.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, קריאת שמע, תפילה, ערבית
02:10
יום ה´, א´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 833 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים"
הלכות שבכל יום - קריאת שמע בערבית.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, מנחה, אשרי, צדקה, חזרת הש"צ
02:28
יום ד´, ל´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 979 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ותשע"
הלכות שבכל יום - תפילה - דיני תפילת מנחה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ותשע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:20
פרשת תזריע מצורע, יום ד´, ל´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1000 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תזריע"
"מאמר מצות פריה ורביה בקדושה" בתחילה סוד טהרת המצורע על ידי הכהן, שרומז לבחינות העליונות. ומבאר כי מצות "והתקדשתם" נאמרת בפרטיות על קדושת מצות פריה ורביה, שצריך...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:16
פרשת תזריע מצורע, יום ג´, כ"ט ניסן, תשע"ג: | צפיות: 771 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תזריע"
"מאמר שמירת הלשון, והחיוב לדבר דיבורים טובים" ומבאר כי כח הדיבור הוא מצד הנפש של האדם שמקורה בשכינה הקדושה, שנמשכה בה ממידת הבינה. ולכן כל זמן שהאדם הולך בדרך ישר הנשמה ש...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר בני יוסף, נשלמה פרים שפתינו, זאת תורת היולדת
02:55
פרשת תזריע מצורע, יום ב´, כ"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1118 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תזריע מצורע"
ביאור מתוך ספר ´בני יוסף´ מדוע נכתב בפרשה "זאת תורת היולדת" לכאורה לסיום העניין, ולאחר מכן מוסיפה התורה עוד פרטים בעניין היולדת.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי שפר, מילה, ברית מילה, אדם הראשון
01:50
פרשת תזריע מצורע, יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1070 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע"
ביאור מתוך ספר ´אמרי שפר´ מדוע אדם הראשון היה פטור ממצוות המילה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, מנחה, זמני תפילה, מנחה קטנה, מנחה גדולה, אשרי
02:27
יום ג´, כ"ט ניסן, תשע"ג: | צפיות: 889 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושמונה"
הלכות שבכל יום - תפילה - זמן תפילת מנחה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושמונה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035