לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841513
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, תפילת תשלומין, תפילת תשלומים, תפילת נדבה
05:03
יום ב´, כ"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1019 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושבע"
הלכות שבכל יום - דיני תפילת נדבה ותשלומין למי שחיסר תפילה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושבע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:02
פרשת תזריע מצורע, יום ב´, כ"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 803 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תזריע"
"מאמר חומר איסור עוון אשת איש" בשבע הברכות שמתברכת הכלה, הוא כדמיון השכינה שמתברכת מהקב"ה, ובזה היא ראויה אל היחוד. ועל כן מי שבא על אשת איש הרי הוא כמפריד את היחוד ...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:03
פרשת תזריע מצורע, יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 833 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תזריע"
"מאמר הולדת האדם" ומבואר בו כי בשעת המצווה רק הקב"ה יודע להבחין אם הוולד הוא זכר או נקבה, והקב"ה שיודע גוזר למלאך הממונה על ההריון להכניס נשמה בעובר. ומבאר כי ה...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, ברכת כהנים
02:15
יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 966 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושש"
הלכות שבכל יום - באיזה תפילות נושאים הכהנים ידיהם.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ושש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור תשעים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, קדושה, קדיש, מניין, מנין
02:19
יום ה´, כ"ז שבט, תשע"ג: | צפיות: 762 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור תשעים"
הלכות שבכל יום - דיני דבר שבקדושה - מי הם המצטרפים למניין ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור תשעים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סדר יומו של איש ישראל, קדושת בית הכנסת, בית כנסת
02:13
יום ג´, כ"ה שבט, תשע"ג: | צפיות: 835 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ושמונה"
הלכות שבכל יום - קדושת בית הכנסת - איסור עשיית דברי חול בבית הכנסת.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ושמונה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת יתרו - פרשת יתרו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:13
פרשת יתרו, יום ו´, כ"א שבט, תשע"ג: | צפיות: 887 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת יתרו"
מעלת יום השבת, בו מבואר כי סעודת השבת הם כנגד האבות הקדושים הרומזים למידות העליונות, ומן החובה על היהודי להשתתף ולהשלים את שמחת השבת, וביום השבת קודש מתמלאים שפע כל הספירות בעליונו...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת יתרו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת יתרו - פרשת יתרו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:15
פרשת יתרו, יום ה´, כ´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 806 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת יתרו"
מעלת הבנים הנולדים מזיווג ליל שבת קודש, אשר הם זוכים להיום מוקפים ונשמרים על ידי מחנות השכינה, ויש להם חלק בשלימות השכינה.
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת יתרו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, עלינו לשבח
02:04
יום א´, כ"ג שבט, תשע"ג: | צפיות: 991 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - דיני עלינו לשבח.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור שמונים ושש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת יתרו - פרשת יתרו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:27
פרשת יתרו, יום ג´, י"ח שבט, תשע"ג: | צפיות: 900 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד שבט תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת יתרו"
מאמר שמחת ישראל לבדם בסעודת שבת, סעודת השבת קודש מקורם במידות העליונות, ונרמזים בפסוק "אז תתענג על ה´" על כן הם שייכים לעם ישראל, כי הם מושרשים מהמידות העליונות, מ...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת יתרו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035