לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841510
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחיאל איכל פיש ממעליטץ, פירוש, ביאור, ביאורים, מגיד תהילות, נוטריקון, יעקב
02:13
פרשת ויחי, יום ה´, י"ד טבת, תשע"ג: | צפיות: 1085 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויחי"
ביאורו של רבי יחיאל אייכל ממעליץ זצ"ל, למה באמת התכוון יעקב אבינו ששאל את יוסף "מי אלה?" לפני שבירך את מנשה ואפרים.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויחי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, פסוקי דזימרה, שירת הים, הפסק בתפילה
04:02
יום ה´, י"ד טבת, תשע"ג: | צפיות: 948 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - עוד מדיני פסוקי דזמרה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וארבע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מאיר הורוביץ מדז´יקוב, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי נועם, רחל, יעקב, יוסף
03:04
פרשת ויחי, יום ד´, י"ג טבת, תשע"ג: | צפיות: 991 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויחי"
ביאורו של בעל ה´אמרי נועם´, לסיבת התנצלותו של יעקב אבינו לפני יוסף, לכך שקבר את רחל בדרך על פי הדיבור.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויחי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קורבנות, פרשת התמיד, איזהו מקומן, אנא בכח, ברייתא דרבי ישמעאל, למנצח בצ
02:43
יום ד´, י"ג טבת, תשע"ג: | צפיות: 940 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - המשך דיני קורבנות, אנא בכח, איזהו מקומן ועוד…
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושלוש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, בנין דוד, אל נא תקברני במצרים, אור החיים, ספורנו, מכת כינים, מסכת נזיר, מסכת בבא בתרא
02:04
פרשת ויחי, יום ג´, י"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 1000 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויחי"
ביאור יפה של הרב בעל ´בניין דוד´, מדברי הגמרא בנזיר ובבא בתרא, מדוע לא רצה יעקב אבינו להקבר במצרים.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויחי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קרבנות, פרשת העקידה, שמע דרבנן, קריאת שמע, פיטום הקטרת
07:03
יום ג´, י"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 911 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושתיים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - דיני קורבנות, קריאת שמע דרבנן ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושתיים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, ברוך שאמר, פסוקי דזימרה, פסוקי דזמרה, ברכת ישתבח
02:38
יום ב´, י"א טבת, תשע"ג: | צפיות: 868 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - דיני פסוקי דזמרה, ברוך שאמר וברכת ישתבח.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ואחד" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי שאול, פרשה סתומה, רש"י, ויקרא, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל
02:01
פרשת ויחי, יום ב´, י"א טבת, תשע"ג: | צפיות: 1064 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויחי"
ביאורו של בעל ספר ´דברי שאול´, למה פרשה זו סתומה, מתוך דברי רש"י בתחלית ספר ויקרא.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויחי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויחי - פרשת ויחי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי יחזקאל, פרשה סתומה, רש"י, חסידות שינאווא, האדמו"ר משינאווא, יעקב אבינו לא מת
02:20
פרשת ויחי, יום א´, י´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 1138 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויחי"
ביאורו של האדמו"ר משינאווא, מספרו ´דברי יחזקאל´, למה פרשה זו סתומה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויחי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, מנין, תפילות, בית כנסת, ואהבת לרעך כמוך
02:45
יום א´, י´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 907 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - תפילת שחרית.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035