לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841503
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, חליצת תפילין, עלינו לשבח, על מצות תפילין, ובא לציון
03:00
יום ו´, ח´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 1205 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - דיני חליצת התפילין.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ותשע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר שרייבר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, חת"ם סופר, מומר, ייבום, העוד אבי חי, אבני מילואים
03:39
פרשת ויגש, יום ה´, ז´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 979 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויגש"
ביאורו של ´החת"ם סופר´ על הקושי בדבריו של יוסף לאחיו בעניינים שנראים לכאורה כמובנים מאליהם.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויגש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר שרייבר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, חת"ם סופר, מתורגמן, מליץ, יהודה, יוסף, מסכת מגילה
03:46
פרשת ויגש, יום ד´, ו´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 981 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויגש"
פירושו של ´החת"ם סופר´ זצ"ל על דברי יהודה "..כי כמוך כפרעה.." וכיצד ראו אחי יוסף את סיבת שימושו במתורגמן ביניהם.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויגש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, פירוש, ביאור, ביאורים, אגרא דכלה, בני יששכר, ועל יחר אפך בעבדך, מסכת פסחים, כעס
02:05
פרשת ויגש, יום ג´, ה´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 1047 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויגש"
פירוש נפלא של בעל ה´בני יששכר´, רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל מספרו אגרא דכלה על הפסוק "ועל יחר אפך בעבדך…"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויגש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, הנחת תפילין, כריכת רצועות
04:14
יום ה´, ז´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 887 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - הנחת התפילין וכריכת הרצועות.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושמונה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, הנחת תפילין, איטר יד, איטר, מעברתא, תיתורא, רצועות תפילין
04:44
יום ד´, ו´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 935 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - סדר ומקום הנחת תפילין.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושבע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, זמן הנחת תפילין, זמן ציצית ותפילין
01:46
יום ג´, ה´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 937 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - זמן הנחת התפילין.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי , פירוש, ביאור, ביאורים, מאיר נתיבים, הבעל שם טוב, במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך, כעס
03:40
פרשת ויגש, יום ב´, ד´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 1230 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויגש"
פירוש נהדר של רבי מאיר מרגליות מאוסטראה, מבוסס על סגולה לביטול הכעס שקיבל מרבו הבעל שם טוב, על סיבת המילים היתרות לכאורה בדבריו של יהודה עם יוסף.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויגש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, חינוך, נקיות, גזל
01:47
יום ב´, ד´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 1005 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - כיצד ינהג עם התפילין עליו ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים וחמש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, עניית אמן, הפסק בדיבור
03:43
יום א´, ג´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 883 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - הפסק בין תפילין של יד לשל ראש.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים וארבע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035