לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841505
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שביעי, הלכות ארבעת המינים - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, ארבעת המינים, לולב, כשרות הלולב, הלכות לולב
02:50
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 906 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שביעי, הלכות ארבעת המינים"
הלכות סוכה - הלכות ארבעת המינים - נסוב על עניין כשרות ובחירת הלולב המשך.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שביעי, הלכות ארבעת המינים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שישי, הלכות ארבעת המינים - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, ארבעת המינים, לולב, כשרות הלולב, מצווה מן המובחר לבחור ארבעת מינם מהודרים, הלכות לולב
03:34
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1043 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שישי, הלכות ארבעת המינים"
הלכות סוכה - הלכות ארבעת המינים - כשרות ארבעת המינים, מצוותם שיהיו לולב אחד אתרוג אחד שלשה הדסים ושתי ערבות, נסוב על עניין כשרות ובחירת הלולב.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שישי, הלכות ארבעת המינים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור חמישי, הלכות סוכה - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, חול המועד, ברכת המזון בסוכה, שכח להזכיר סוכות בברהמ"ז, מצטער פטור מן הסוכה
02:16
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 935 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור חמישי, הלכות סוכה"
הלכות סוכה - בעניין ברכת המזון בחול המועד ובחג ובשבת שחלה בחג או בחוה"מ, אם שכח להזכיר האם ומתי חוזר וכולי... ועוד בעניין שינה בסוכה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור חמישי, הלכות סוכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור רביעי, הלכות סוכה - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, מתי מברכין לישב בסוכה, קידוש בסוכה, נשים וקטנים לא חייבים בסוכה, תפילה בסוכות
03:39
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1041 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור רביעי, הלכות סוכה"
הלכות סוכה - מתי מברכין לישב בסוכה, בקידוש ובכל שאר הסעודות בחול המועד. עוד בעניין תפילת לחש וברכת ´שנתן ימים טובים...´ ובעניין האם חל חיוב קטנים ונשים בסוכה ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור רביעי, הלכות סוכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שלישי, הלכות סוכה - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, כיצד מצוות סוכה, איך מקיימים מצוות סוכה, קידוש, לימוד בסוכה, הדלקת הנרות, שבעת ימי החג, ביתו עראי וסוכתו קבע, ברכות בסוכה
05:47
ערב סוכות, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 958 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שלישי, הלכות סוכה"
הלכות סוכה - נסוב על: כיצד מצוות סוכה, איך מקיימים מצוות סוכה, מה עושים בסוכה, הלכות ומנהגים ליושבים בסוכה, ברכת שהחיינו ולישב בסוכה, קידוש, לימוד בסוכה, אכילה בסוכה, הדלקת הנרות ל...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שלישי, הלכות סוכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ילקוט שמעוני, מפרשים, תבואתה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו, בכור שורו הדר לו
07:04
פרשת וזאת הברכה, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 983 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה"
פירושו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על פסוקים "תבואתה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו; בכור שורו הדר לו..."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שני, הלכות סוכה - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, איך עושים סוכה צילתה מרובה מחמתה, סכך כשר
01:52
לפני סוכות, יום ו´, י"ב תשרי, תשע"ג: | צפיות: 964 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שני, הלכות סוכה"
הלכות סוכה - בעניין הסכך שעל הסוכה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שני, הלכות סוכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור ראשון, הלכות סוכה - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, חג סוכות, הלכות סוכות, סוכה, איך עושים סוכה, בניית סוכה כשרה, צילתה מרובה מחמתה
06:01
לפני סוכות, יום ו´, י"ב תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1108 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור ראשון, הלכות סוכה"
הלכות סוכה - הלכות עשיית סוכה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור ראשון, הלכות סוכה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - יום שם ה´ - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות של תורה מחרת הכיפור בציון רבי עקיבא, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, יום שם השם, יום כיפור, לאחר הכיפור, רבי לוי, הרבי מצאנז, רבי עקיבא
06:55
פרשת האזינו, יום ה´, י"א תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1179 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - יום שם ה´"
שיעור שנערך בקבר רבי עקיבא, סיפור דברים מ- האדמו"ר מצאנז עם החסיד רבי לוי בעניין ובהקשר ליום שם ה´.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - יום שם ה´" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של הלכה - שיעור שישי, הלכות יוה"כ - שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, יום הכיפורים, הלכות יום הכיפורים, יום כיפור, יום הכיפור, רחיצה בשמן, נעילת המנעל והסנדל, חינוך בניו הקטנים
03:32
עשי"ת, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 943 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ג

"2 דקות של הלכה - שיעור שישי, הלכות יוה"כ"
הלכות יום כיפור - בעניין רחיצה בשמן, נעילת המנעל והסנדל, חינוך בניו הקטנים ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של הלכה - שיעור שישי, הלכות יוה"כ" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035