לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3881338
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי לוי יצחק מברדיצ´ב, קדושת לוי, מהרש"א, מסכת סוטה, רש"י
01:05
פרשת חקת, יום ו´, ו´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 574 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת חקת"
ביאורו של רבי לוי יצחק מברדיצ´ב זצ"ל, על דברי רש"י, על הפסוק "יען אשר לא האמנתם בי".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, ספר דעת זקנים, חומת אריאל שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:26
פרשת חקת, יום ה´, ה´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 563 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת חקת"
ביאור מספר "דעת זקנים", מדוע משה רבנו הכה את הסלע פעמיים, על דרך הרמז. על הפסוק "ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מנדל מרימנוב, דברי שאול, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:16
פרשת חקת, יום ד´, ד´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 719 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת חקת"
"וירם משה את ידו ויך את הסלע". התורה כותבת לנו ´וירם משה את ידו´ למרות שבהמשך הפסוק רשום ´ויך את הסלע´. לכאורה תחילת הפסוק מיותרת, ספר ´דבר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:34
פרשת חקת, יום ג´, ג´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 688 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת חקת"
"איש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההוא מתוך הקהל". ביאור על פי ספר ´מלא עומר´
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, החתם סופר, מדרש רבה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:21
פרשת חקת, יום ב´, ב´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 621 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת חקת"
החת"ם סופר מסביר את כוונת ה´מדרש רבה´ על הפסוק "זאת חקת התורה"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, ליקוטי כרם שלמה, רבי שלמה הלברשטאם, באבוב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:05
פרשת חקת, יום א´, א´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת חקת"
"זאת חקת התורה" בספר ´ליקוטי כרם שלמה´ מסביר, רבי שלמה מבאבוב, שטעם פרה אדומה נעלם מאיתנו בגלל שבבריאת העולם, הקב"ה גנז את האור שבו נברא היום הראשון לצדי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:39
פרשת חקת, יום ו´, ו´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 669 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת חקת"
"מאמר רחיצה וטבילה לכבוד השבת" בימות החול שולטים החיצונים בעולם, ויש רוחות מהם המתלבשות בבני ישראל, ולכן צריך לרחוץ ולטבול לכבוד השבת, כדי להסיר את אלו הרוחות, ובזה נוכל ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:23
פרשת חקת, יום ה´, ה´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 496 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת חקת"
"מאמר זכות המילה מועילה רק לשומרי הברית" ומבואר בו כי עוג מלך הבשן היה מבאי ביתו של אברהם, ונימול קודם יצחק, ועל כן היה משה ירא כי לא ידע איך להכניעו, שמא תגן לו זכות אבר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:02
פרשת חקת, יום ד´, ד´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 464 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת חקת"
"מאמר התעוררת השפע בשלימות היא לפי כוונת המעורר" ומבואר בו כי הבאר שהיתה במדבר היא סוד השכינה הקדושה, וכשישראל היו צריכים למים היו אומרים שירה לפני השכינה, ואז היה נשפע מ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:45
פרשת חקת, יום ג´, ג´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת חקת"
"מאמר הצדיקים נפטרים מתפללים על החיים" סדר פטירת אהרן על ידי אחיו משה, וזכותו של אהרן היה איש שלום ומשמש בקודש שעמדה לו לזכות לכבוד גדול בפטירתו. ומבאר רשב"י כי שלוש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035