לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841499
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור עשירי - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה
05:01
פרשת האזינו, יום ב´, כ"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 500 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור עשירי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - דרך התוכחה מהי - פרשת נצבים, פרשת וילך, פרשת ניצבים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, אוהל יעקב, אהל יעקב, תהילים
25:35
פרשת נצבים וילך, תשע"ג: | צפיות: 612 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז אלול תשע"ג

"דרך התוכחה מהי"
משלי המגיד מדובנא מספר אהל יעקב בעניין חשיבות מצוות התוכחה לכל אדם, גם אם אינו ראוי להוכיח עליו לעשות כן. עוד בעניין חשיבות ומעלת תפילתם של הילדים והנערים, ללמדם לקרוא תהלים, תפילו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור תשיעי - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה
02:04
פרשת האזינו, יום א´, כ"ו אלול, תשע"ג: | צפיות: 526 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור תשיעי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שמיני - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה
03:03
פרשת נצבים וילך, יום ו´, כ"ד אלול, תשע"ג: | צפיות: 511 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שמיני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שביעי - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה
03:14
פרשת נצבים וילך, יום ה´, כ"ג אלול, תשע"ג: | צפיות: 492 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שביעי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שישי - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה
02:19
פרשת נצבים וילך, יום ד´, כ"ב אלול, תשע"ג: | צפיות: 518 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור חמישי - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה
04:04
פרשת נצבים וילך, יום ג´, כ"א אלול, תשע"ג: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור חמישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור רביעי - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה, תהילים, דוד המלך, נביאים, לשון הרע, תפילה
04:53
פרשת נצבים וילך, יום ב´, כ´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 581 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור רביעי"
מדברי המגיד מדובנא זי"ע. יישוב סתירה בין דברי הנביא לתהילים והמסקנה בעניין שמירת הלשון וסיפור משל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שלישי - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה, תהילים, דוד המלך, מזמור נ"ז
04:34
פרשת נצבים וילך, יום א´, י"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 543 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שלישי"
דרשת המגיד מדובנא זי"ע בביאור הפסוק בתהילים "אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי" בעניין ראש השנה על דרך סיפור ומשל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שני - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה, מסכת שבת
04:19
פרשת כי תבוא, יום ו´, י"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 563 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שני"
ביאורו של המגיד מדובנא זי"ע על הגמרא במסכת שבת "חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטורח... אמר הקב"ה לא דיין לישראל שחוטאין לפני אלא שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035