לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846367
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום חמישי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, דינה , הרבי  מליובאוויטש
03:55
וישלח, יום ה´, י"א כסלו, תשע"ד: | צפיות: 494 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום חמישי"
´ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ´ רש´י מסביר ´בת לאה ולא בת יעקב´ ככתוב ´ותצא לאה לקראתו´ מחדש ´הרבי מליוב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום רביעי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שכם, הרבי  מליובאוויטש, ארץ ישראל, אהבת הארץ
04:55
וישלח, יום ד´, י´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום רביעי"
´ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה´ שואל ´הרבי מליובאוויטש´ מדוע קנה שדה יעקב והלא רק חנה שם לזמן מועט, שהיה בדרכו לאביו ליצ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שלישי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שם ועבר, שרו של עשו , דורון לעשו, הרבי מליובאוויטש, ויבא יעקב שלם
04:57
וישלח, יום ג´, ט´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 504 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שלישי"
´ויבא יעקב שלם עיר שכם ´ מסביר ´הרבימליובאוויטש´ כמה מהחסרונות שהיה ליעקב מפגישתו עם עשו, ואיך הושלם לו חסרונו, שהיה צולע משרו של עשו והחלים, שנתן דורו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שני - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, סוכות, בניית בית, הרבי מליובאוויטש, ויבן לו בית
01:03
וישלח, יום ב´, ח´ כסלו, תשע;"ד: | צפיות: 523 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שני"
;"ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות;" מבאר ;"הרבי מליובאוויטש;" על עשייה של יעקב, ברוחניות בנה בית דבר קבוע, ואילו למקנהו עשה סוכות דבר ארעי.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום ראשון - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, התוועדות, עבודת השם, שליחות, גאולה, הרבי מליובאוויטש
02:21
וישלח, יום א´, ז´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום ראשון"
מסביר ´הרבי מליובאוויטש´ על דרך החסידות, על שלושת הפרשות הקשורות ליעקב ´ויצא וישלח וישב´, דרך בעבודת השם איך יהודי צריך לעבוד את השם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי ב´ - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
06:28
ויצא, יום ה´, ד´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי ב´"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי ב´ - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
09:33
ויצא, יום ד´, ג´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי ב´"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי ב´ - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליהו דסלר, מכתב מאליהו, סולם יעקב, אמת, תפילה
06:50
ויצא, יום ו´, ה´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי ב´"
ביאור נפלא של ´המכתב מאליהו´, מדוע יעקב אבינו עבר במקום המקדש ולא רצה להתפלל מתוך בחירה ולא כי שכח או לא שם לב, ומדוע חזר בו, וכיצד על כל אחד ללמוד ממעשיו הקדושים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, וייקץ יעקב משנתו, ואנכי לא ידעתי, חנוכת התורה, חלום
01:46
ויצא, יום ו´, ה´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 494 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי"
"וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי" כותב בספר "חנוכת התורה" "אין אדם חולם חלום אלא מתוך הירהורי ליבו", ועל כן אומר "ואנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  חלום יעקב, חלום פרעה, חלום, צדיק
01:20
ויצא, יום ה´, ד´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 468 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי"
"ויחלם, והנה סלם מצב ארצה, וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו" להבדיל פרעה שחלם על "שבעה פרות", "רבי מאיר מפרמישלאן" כתב אמרו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035