לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3864663
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, חלוקי אבנים, נחלה, בנות צלפחד, בבא בתרא
02:21
פרשת פנחס, יום ו´,כ´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ג תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת פנחס"
ביאורו של ה'חלוקי אבנים', מדוע נאמר על בנות צלפחד שהיו חכמות? והלא הן ביקשו דבר המתבקש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, תפארת הגרשוני, בבא בתרא, עדת קרח, ייבום, יבום
02:11
פרשת פנחס, יום ה´, י"ט תמוז, תשע"ג: | צפיות: 602 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת פנחס"
פירוש מעלף של רבי גרשון בן יצחק אשכנזי זצ"ל על הפסוק "אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה... בעדת קרח", מה קשור עניין קרח לירושת צלופחד.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, אבני שוהם, בנות צלפחד, כלב, יהושע, בבא בתרא
02:33
פרשת פנחס, יום ד´, י"ח תמוז, תשע"ג: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת פנחס"
ביאור מספר ´אבני שוהם´ על פשר הסמיכות בין הפסוק "ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון" לפסוק "ותקרבנה בנות צלפחד...".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ישעיה הלוי הורוביץ, רש"י, השל"ה הקדוש, השל"ה, שני לוחות הברית, כתובות
01:21
פרשת פנחס, יום ג´, י"ז תמוז, תשע"ג: | צפיות: 576 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת פנחס"
ביאורו של ´השל"ה הקדוש´, מדוע ´משפחת האוזני´ בפרשה היא באמת משפחת ´אצבון´ כפי שפירש רש"י.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אלימלך מליז´נסק, נועם אלימלך, נעם אלימלך, כי צוררים הם לכם
01:34
פרשת פנחס, יום ב´, ט"ז תמוז, תשע"ג: | צפיות: 646 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת פנחס"
ביאורו של ´הנועם אלימלך´ זצ"ל, מדוע נכתבה בפסוק ""צרור את המדינים והכיתם אותם כי צוררים הם לכם" המילה צוררים בהווה, בעוד שהמעשה כבר נעשה בעבר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת פנחס - פרשת פנחס, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:40
פרשת פנחס, יום א´, ט"ו תמוז, תשע"ג: | צפיות: 483 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת פנחס"
2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת פנחס
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ברוך ממז´יבוז´, בוצינא דנהורא, בלעם
01:05
פרשת בלק, יום ו´, י"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 607 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת בלק"
ביאורו של רבי ברוך ממז´יבוז´ זצ"ל, מדוע בלעם לא קלל את ישראל בגלל שפתחי אהליהם אינם מכוונים זה כנגד זה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, חתם סופר, חת"ם סופר, בלעם
01:22
פרשת בלק, יום ו´, י"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 543 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בלק"
ביאורו של ה´חת"ם סופר´ זצ"ל, מדוע אמר בלק לבלעם "גם קב לא תקבנו"?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מאמר אברהם, בלעם, לא הביט און ביעקב
02:02
פרשת בלק, יום ה´, י"ב תמוז, תשע"ג: | צפיות: 627 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בלק"
ביאורו של בעל ´מאמר אברהם´ זצ"ל על הפסוק "לא הביט און ביעקב", כיצד ייתכן שיעקב השתחווה לעשו הרשע, וכיצד נשא יעקב 2 אחיות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ברוך פרנקל תאומים, ברוך טעם, עטרת חכמים, בלעם
02:01
פרשת בלק, יום ד´, י"א תמוז, תשע"ג: | צפיות: 636 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בלק"
ביאורו של בעל ´ברוך טעם´ זצ"ל, על הפסוק "ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה". מדוע לקח את בלעם למקום שלא רואים...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035