לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846797
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי דוד שלמה אייבשיץ, ערבי נחל
02:35
פרשת קרח, יום ה´, כ"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 563 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת קרח"
רבי דוד שלמה אייבשיץ, בספרו ´ערבי נחל, מבאר את הפסוק "המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל". מסביר מדוע בני לוי לא יכלו לעבוד את עבודת הכהונה בנוסף לעבודתם ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי בן ציון הלברשטאם, קדושת ציון
02:35
פרשת קרח, יום ד´, כ"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 555 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת קרח"
"בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו". רבי בן ציון הלברשטאם, בספרו ´קדושת ציון´, מסביר מהפסוק את תשובת משה רבנו ע"ה לקרח.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, ספר סייעתא דשמיא, ספר סעייתא דשמיא
03:04
פרשת קרח, יום ג´, כ"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 550 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת קרח"
פירוש על פי ספר ´סייעתא דשמיא´, מסביר מדוע משה נפל על פניו, ואיך קורח שוב עורר את הקטרוג על עם ישראל. ביאור על הפסוק "וישמע משה ויפל על פניו".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, ויפול משה על פניו, מחלוקת קרח ועדתו, הקפדה
01:04
פרשת קרח, יום ב´, כ"ה סיון, תשע"ג: | צפיות: 628 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת קרח"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע נפל משה על פניו במחלוקת קרח ועדתו?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, יריעות שלמה, מחלוקת קרח ועדתו, ומדוע תתנשאו על קהל ה´
02:14
פרשת קרח, יום א´, כ"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 575 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת קרח"
בירור של בעל ´יריעות שלמה´, מה הייתה בעצם טענתו של קרח כלפי משה ואהרון?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה גלאנטי, רבי משה גלנטי, לקט יוסף, רמב"ם, מרגלים, פרי הארץ
01:17
פרשת שלח לך, יום ו´, כ"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 543 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שלח לך"
ביאורו של רבי משה גלאנטי זצ"ל על הפסוק "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ", וכי איזה התחזקות צריך בשביל לקחת פרי?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, יהושע, יה יושיעך מעצת מרגלים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן
01:05
פרשת שלח לך, יום ו´, כ"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 591 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שלח לך"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בעניין הוספת אות ה´ לשמו של יהושע בן נון, וביאור דברי רש"י "יה יושיעך מעצת מרגלים", מדוע דייקא אותיות י"ה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי אברהם, יוסף, שבט מנשה, שבט אפרים
01:45
פרשת שלח לך, יום ה´, כ"א סיון, תשע"ג: | צפיות: 542 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שלח לך"
ביאורו של ה´דברי אברהם´ זצ"ל, מדוע בשבט מנשה נכתב ´למטה יוסף למטה מנשה´, בעוד שאת שבט אפרים לא ייחס הכתוב ליוסף כלל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, מרגלים
02:26
פרשת שלח לך, יום ד´, כ´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 575 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שלח לך"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על המדרש "שלח לך - לטובתך ולהנאתך", וכי איזה טובה צמחה למשה מהמרגלים?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי שאול, פת בסלו, מרגלים, גדול המצוה ועושה
02:38
פרשת שלח לך, יום ג´, י"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 576 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שלח לך"
ביאורו של ה´דברי שאול´, למה אמר הקב"ה למשה "שלח לך - לדעתך, אני אינני מצוך (רש"י)". לכאורה אם ירצה הקב"ה יצוה, ואם לאו, לאו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035