לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846363
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, רבי גרשון בן יצחק אשכנזי, תפארת הגרשוני, לילי שבתות
02:00
פרשת בהר בחוקותי, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 544 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של רבי גרשון בן יצחק אשכנזי זצ"ל על רש"י לפסוק "ונתתי גשמיכם בעתם" כי הכוונה ´בעתם´ היא לגשמים בלילי שבתות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין מקראקא, מאור ושמש, רש"י, מסכת ברכות, חפץ השם, חפץ ה´
03:19
פרשת בהר בחוקותי, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 502 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של ´המאור ושמש´ זצ"ל על דברי רש"י לפסוק "אם בחוקותי תלכו", בעניין עמל הפרנסה לשם שמים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, כתנות אור, עבירה מכבה מצוה
02:50
פרשת בהר בחוקותי, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 541 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של ספר ´כתנות אור´ על הקשר בין "אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמורו" לבין "ונתתי גשמכם בעתם".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי אברהם, גאווה, ענווה, שמיטה
01:53
פרשת בהר בחוקותי, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 554 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בהר בחוקותי"
ביאור מתוך ספר ´דברי אברהם´ על ´מה עניין שמיטה להר סיני?´ בעניין הגאווה והענווה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אלימלך רובינשטיין בן רבי נחמן הכהן, כהונת אלימלך, לימוד, לימוד התורה, שמיטה
02:11
פרשת בהר בחוקותי, יום ב´, י"ט אייר, תשע"ג: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של בעל ´כהונת אלימלך´ בעניין כיצד יקיים האדם מצוות שאין ביכולתו לקיים מכיוון שאין מוטלות עליו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, החת"ם סופר, חתם סופר, מה עניין שמיטה להר סיני
02:01
פרשת בהר בחוקותי, יום א´, י"ח אייר, תשע"ג: | צפיות: 571 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בהר בחוקותי"
פירושו של החת"ם סופר זצ"ל על ´מה עניין שמיטה להר סיני´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת אמור - פרשת אמור, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, החיד"א, חיד"א, החידא, בן 18 לחופה, והוא אשה בבתוליה יקח
01:05
פרשת אמור, יום ד´, י"ד אייר, תשע"ג: | צפיות: 610 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת אמור"
ביאורו של החיד"א זצ"ל על רמז מהפסוק "והוא אשה בבתוליה יקח" לדין ´בן י"ח לחופה´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת אמור - פרשת אמור, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, תומיך ואוריך לאיש חסידך
02:13
פרשת אמור, יום ג´, י"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 558 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת אמור"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ על הפסוק "האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע" בעניין היטמאות הכהן הגדול לקרוביו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת אמור - פרשת אמור, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, חת"ם סופר, החתם סופר, רש"י, כהן, לחם אלהיך
01:59
פרשת אמור, יום ב´, י"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 462 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת אמור"
ביאורו של ה´חת"ם סופר´ זצ"ל, מדוע נאמר בפסוק "וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב" דייקא ´לחם אלהיך´ בעוד שבשאר הפסוקים נכתב ´לחם אלה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת אמור - פרשת אמור, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יוסף חיים מבבל, בן איש חי, אמרי בינה, לאמו ולאביו לא יטמא, טומאה, כהן, כהן גדול
03:26
פרשת אמור, יום א´, י"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת אמור"
ביאור נפלא של ה´בן איש חי´ זצ"ל, מדוע נאמר בכהן הדיוט שלא יטמא קודם לאמו ואח"כ לאביו, ואילו בכהן גדול הקדים הפסוק את האב לאם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035