לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846372
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי , פירוש, ביאור, ביאורים, וידבר משה, ראייה, עם קשה עורף
02:44
פרשת כי תשא, יום ד´, י"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 531 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תשא"
ביאור מתוך ספר ´וידבר משה´ על הפסוק "ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי ישראל בן אליעזר, ביאור, ביאורים, מסכת ביצה, זכרון זאת, קבלת שבת, שבת, הבעל שם טוב
01:51
פרשת כי תשא, יום ג´, ט"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 527 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תשא"
ביאורו של ´הבעל שם טוב´ זצ"ל לגמרא במסכת ביצה על הפסוק "...שבת וינפש", שכבר בקבלת השבת בכניסתה מצטערים על הנפש היתרה שאובדת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אליהו בן שלמה זלמן, ביאור, ביאורים,הגר"א, הגאון מווילנה, מחצית השקל, פדיון, צדקה, קול אליהו, טעמי המקרא, טעמים, רביע
01:27
פרשת כי תשא, יום ב´, ט"ו אדר, תשע"ג: | צפיות: 563 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תשא"
פירושו של הגאון מוילנא זצ"ל, מדוע ישנו טעם ´רביע´ בפסוק "העשיר לא ירבה".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, ביאור, ביאורים, מדרש יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ, מחצית השקל, פדיון, צדקה, ערבות
01:44
פרשת כי תשא, יום א´, י"ד אדר, תשע"ג: | צפיות: 578 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תשא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע בנתינת מחצית השקל, לא יוכל העשיר להרבות כפי יכולתו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי פנחס הלוי איש הורוביץ פירוש, ביאור, ביאורים, פנים יפות, אבן עזרא, רמב"ן, מסכת יומא
02:10
פרשת תצוה, יום ו´, י"ב אדר, תשע"ג: | צפיות: 554 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תצוה"
ביאורו של בעל "ההפלאה" על הפסוק "והקרבת את הפר לפני אהל מועד", מדוע עניין מיקום הפר נכפל פעמיים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אליהו מוילנא, פירוש, ביאור, ביאורים, קול אליהו, פיתוחי חתם, הגר"א, הגאון מוילנא
01:25
פרשת תצוה, יום ה´, י"א אדר, תשע"ג: | צפיות: 590 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תצוה"
ביאורו הנפלא של הגר"א זצ"ל על הפסוק "פיתוחי חתם קודש לה´".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, אזור אליהו, פעמון זהב ורמון, מסכת ערכים, מסכת זבחים, לשון הרע
03:56
פרשת תצוה, יום ד´, י´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 547 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תצוה"
ביאור מתוך ספר "אזור אליהו", בו מבואר כי הפעמון בבגדי הכהונה בא לכפר על עוון לשון הרע, אם כך לשם מה היה הרימון?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה יהושע יהודה לייב דיסקין, פירוש, ביאור, ביאורים, המהריל דיסקין, פיתוחי חותם, רש"י, דיסקין, המהרי"ל
03:56
פרשת תצוה, יום ג´, ט´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 545 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תצוה"
ביאורו של המהרי"ל דיסקין על קושיית הפסוק "והאבנים תהינה על שמות בני ישראל" - הלא מסתבר שהשמות היו חקוקים על האבנים ולא להיפך.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, ברית שלום, בגדים, לבישת בגדים, תפילה
02:01
פרשת תצוה, יום ב´, ח´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 568 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תצוה"
נתינת רמז בפרשה להלכה בשו"ע (סימן י"ב), שההופך את בגדו, אין תפילתו נשמעת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה אפרים מלונטשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, כלי יקר, לשון הרע, מעיל האפוד כליל תכלת
02:40
פרשת תצוה, יום א´, ז´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 503 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תצוה"
ביאורו של ה"כלי יקר" זצ"ל, על הקשר בין צבע התכלת של מעיל הכהונה לשמירת הלשון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035